ХЕРСОНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ

Наукове товариство вихованців «Скіф»

ntvf         Наукове товариство вихованців   «Скіф»

       Наукове товариство вихованців Центру «Скіф» (далі – НТВ «Скіф»)  створено у грудні 2013 року.                                                                                              НТВ «Скіф» – це добровільне творче об’єднання вихованців Центру, яке забезпечує їх інтелектуальний та духовний розвиток, дає навички науково-дослідницької діяльності, сприяє самовизначенню у майбутній професії.                   Головне правило участі учнів в науково-дослідницькій роботі: особистий інтерес та захоплення.                                                                                                                                    Основними завданнями НТВ «Скіф» є :                                     – виявлення, підтримка й розвиток обдарованих дітей, стимулювання їхньої творчої самореалізації в процесі навчально-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності;                                                                                                    – формування національної самосвідомості творчої особистості, її активної громадянської позиції;                                                                                                     – сприяння професійному самовизначенню інтелектуально обдарованої учнівської молоді відповідно до її інтересів та здібностей;                                              – формування культури творчої діяльності.                                                                                Відвідуючи заняття НТВ «Скіф», учнівська молодь зможе:                – обрати актуальну тему наукового дослідження ;                                                    – ознайомитись з методикою проведення та провести наукове дослідження;     – отримати консультації щодо написання та  оформлення науково-дослідницької роботи;                                                                                                           – розробити та сконструювати задуману модель або прилад;                               – підвищити рівень своїх знань з певного, вибраного вихованцем НТВ «Скіф», профілю.

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРЕМОГИ

Діяльність Наукового товариства вихованців «Скіф» Херсонського Центру позашкільної роботи

Яндекс.Метрика